Ketengericht samenwerken

Weet u wat uw mensen en uw organisatie nodig hebben om daadwerkelijk excellent samen te werken in de keten?
In de snel veranderende samenleving is innovatief werken voor bouw, -  infra- en installatiebedrijven van levensbelang. De sector heeft, na de bouwcrisis in 2008, gezamenlijk de Marktvisie opgesteld evenals een uitdagende Bouwagenda. Het doel hiervan is om te werken aan een vitale en duurzame bouwsector.                    Ook u omarmt deze ambities en werkt hard aan het verbeteren van de interne ketenorganisatie om zo met de externe ketenpartners te komen tot excellente samenwerking. En toch… merkt u vermoedelijk dat de praktijk weerbarstig is en dat afstemmings- en overeenstemmingsproblemen steeds terugkeren ondanks alle inspanningen die al zijn gedaan. Het is in de praktijk lastig om niet in de oude patronen van naast elkaar werken te vervallen. Ook al zijn het niet uw projectteams die dit doe, dan doen de ketenpartners het wel. Immers een andere manier van doen vraagt ook om een andere manier van denken, kortom een mindshift.

In een complex samenwerkingsproject werken zowel harde aspecten als zachte aspecten continu op elkaar in. Met harde aspecten bedoelen we de technische, en commerciële vraagstukken. Met zachte aspecten bedoelen we de persoonlijke overtuigingen, taakopvattingen, werkstijl, communicatie en leiderschap. Een goede analyse van uw situatie helpt om te bepalen of uw mensen en organisatie klaar zijn voor ketensamenwerking.

Excellent samenwerken in de keten

Met ECHT© – Ketengericht samenwerken ondersteunen wij u in het gericht verbeteren van uw interne organisatie, zodat u klaar bent voor de samenwerking met ketenpartners. Foresight faciliteert het proces van inzicht, bewustwording, en verkleint de risico’s en vergroot uw commerciële kansen. Wij begeleiden en adviseren partijen in de voorfase van grote projecten en consortia met als doel hen elkaars belangen te laten begrijpen, de transparantie te bevorderen en de benodigde werkstijl- en cultuurverandering te begeleiden. Dit doen we door ons te richten op de vijf pijlers voor succesvolle ketensamenwerking, namelijk

  • Doelgericht samenwerken: vanuit visie en doelen kritisch kijken naar de organisatie en/of het project.
  • Consistent samenwerken: duidelijkheid in rollen, verantwoordelijkheden en gezamenlijk configuratie- en change-management.
  • Betrokken samenwerken: Oplossingsgericht en proactief presteren, met het klantdoel als belangrijkste referentiekader en teamspirit als kracht.
  • Toekomstgericht samenwerken: Samen al doende leren en al doende oplossingen bedenken binnen de afgesproken kaders.
  • Verbindend Leiderschap: leiderschap gericht op waardecreatie door optimale inzet en betrokkenheid van alle stakeholders

Meer weten?

Download hier onze brochure.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de eerstvolgende introductieworkshop ECHT© – Ketengericht samenwerken stuur even een mailtje aan h.slijp@foresightconsulting.nl of e.schrik@foresightconsulting.nl.