Nana Çulduz

"Waardecreatie en klantgerichtheid als richtpunt voor het handelen." 
Wat is nu en straks het bestaansrecht van uw organisatie? Welke waarden realiseert u nu en welke wilt u creëren? Met deze vragen benader ik de organisaties in de ontwikkeltrajecten. Als het antwoord op de waarom-vraag gegeven is, pas dan komen de vragen: "Wat is de visie, missie en de strategie van de organisatie?", "Wat betekent dit voor de organisatie, haar structuur, managers en medewerkers?",  "Welke belemmeringen ervaren de mensen om dit te gaan doen?". Complexe vraagstukken terugbrengen naar de essentie is mijn kracht, waarbij overtuigd klantgericht denken en doen de basis is voor de beoogde verandering, nodig om winstgevendheid en continuïteit te waarborgen. 

Nana Çulduz

Mijn ervaring

"It always seems impossible until it's done." 
(Nelson Mandela)
Na ruim 18 jaar actief te zijn in de zakelijke dienstverlening en meerdere jaren werkzaam te zijn als communicatie- en gedragstrainer heb ik ervaren dat het onmogelijke mogelijk wordt als je de oude patronen doorziet en deze durft los te laten. Vaak kiezen organisaties óf voor een organisatorische procesmatige oplossing óf voor een mensgerichte oplossing. De effectiviteit van de beide oplossingen zit in 'en/en' in plaats van 'of/of'. Uit ervaring kan ik u vertellen dat de integratie van deze beide benaderingen ervoor zorgt dat 'denken en doen' echt gevoeld op één lijn komen te liggen en zo het onmogelijke mogelijk wordt.

Mijn stijl

Authentiek, waar nodig confronterend, professioneel, no-nonsense, betekenisvol, met onvoorwaardelijke inzet, onbegrensde energie en loyaliteit. Mijn zakelijke en gedragsmatige inzicht, mijn gedrevenheid en doelgerichtheid zijn de basis voor het realiseren van de beoogde organisatieverandering, waarbij klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid samen zorgen dat winstgevendheid en continuïteit een natuurlijke resultante zijn.