Heidi de Koning

Als MT- en organisatiecoach combineer ik twee werelden: de zakelijk wereld van de organisatiedoelstellingen en de wereld van de psyche van de mens. Het begeleiden van persoonlijke en teamontwikkeltrajecten is mijn expertise. Leiderschapstrajecten vormen hierbij vaak een onderdeel. De laatste jaren leg ik mij toe op organisatieverandervraagstukken: de vertaling van de beleidsdoelstellingen, via het in kaart brengen van de gewenste en huidige situatie, naar concrete actieplannen. Altijd ligt het accent voor mij bij dergelijke trajecten op de component gedrag. De essentie zit hem hierbij volgens mij in het jojo'en tussen de diverse hiërarchische niveaus. 

Heidi de Koning

Mijn ervaring

Ik ben in staat om te kijken wat de invloed van een organisatie is op het individu en wat de invloed van een individu is op de organisatie. Het observeren welke processen en patronen daaruit ontstaan en het gericht onderzoeken hoe ze kunnen worden beïnvloed is mijn passie.

Mijn stijl

Opdrachtgevers typeren mijn stijl als doortastend, vasthoudend, spiegelend, praktisch in het hier en nu met een scherp oog voor die zaken, nodig om interventies een succes te laten zijn.