ECHT® - Agile Productontwikkeling

Winnend innoveren door scherp en snel samenwerken

Product-, dienst- en procesinnovaties zijn van alle tijden. Maar wat opvalt is dat kleinere bedrijven en startups er sneller en vaak beter in slagen om succesvol te innoveren. Zij komen snel met mooie producten of diensten en zetten zelfs bestaande businessmodellen onder druk. Het product of de dienst, die zij ontwikkelen is niet alleen innovatief, maar het ontwikkelingsproces dat tot het product of de dienst gaat leiden is dat ook. In een fractie van de normale tijd hebben zij dit ontwikkeld en verbeteren het daarna continu.

Meer gevestigde organisaties benaderen productontwikkeling vaak nog met drie vertragende aspecten in hun denken en doen.

 1. Zij denken aan het begin al grotendeels te weten wat ze gaan maken;
 2. Ze weten aan het begin ook al grotendeels hoe ze het gaan maken, zonder de (eind)klant er voldoende bij te betrekken;
 3. Ze proberen gedurende het proces liefst zo min mogelijk te veranderen en blijven liever werken binnen bestaande routines.

Het eindresultaat is voorspelbaar. Het moment suprême is daar, het product of de dienst wordt na enkele maanden opgeleverd, voldoet vaak niet goed aan de klanteisen, heeft te veel of te weinig functionaliteit en de oorspronkelijke business case blijkt niet te kloppen.

Agile productontwikkelaars benaderen productontwikkeling vanuit een versnellend perspectief in hun denken en doen
Zij moeten zo wel werken, want zij hebben de tijd en vaak ook de middelen niet om maandenlang aan een product te werken. Zij kunnen het zich ook niet veroorloven om met een product op de markt te komen waar niet echt vraag naar is. Zij ontwikkelen hun producten kort cyclisch en op een iteratieve manier en steeds weer toetsen zij aan de klantverwachtingen of wat zij maken ook echt gaat voldoen aan hun gebruikswensen. Zo verzekeren zij zich ervan dat de klanten er straks ook voor willen betalen.

Voor winnende productontwikkeling betekent dit:

 1. Het ontwikkelteam moet eerst stapsgewijs ontdekken wat zij moeten waarmaken, dit in nauwe samenspraak met de klant;
 2. Tijdens het ontwikkelproces moeten zij constant leren, proberen en valideren;
 3. Veel uitgangspunten en oplossingen zullen gedurende het proces veranderen.

Winnoveren

Winnoveren (Verveen, 2013, isbn 9789461939104) is een agile productontwikkelingsaanpak. Toepassing van de Winnoveren-aanpak biedt structuur en houvast gedurende het agile ontwikkelingsproces en zorgt er tevens voor dat de consistentie gewaarborgd blijft. Training, voorafgaand aan de pilotprojecten, in zowel agile- als interdisciplinair samenwerken zorgt dat het pilotteam vanuit de twaalf agile principes handelt en consistent werkt aan echte klantwaarde. Winnoveren is een productontwikkelingsmethode die toepasbaar is in alle bedrijfssectoren. 


De 12 Agile Productontwikkelingsprincipes

Kort cyclische, flexibele oplevering

 • De hoogste prioriteit van het team is om de klant beter te begrijpen en te voldoen aan dat wat hij er mee wil bereiken.
 • Het team staat open voor veranderende eisen, zelfs laat in het ontwikkelingsproces. Hun klantgerichte en agile manier van werken levert echt concurrentievoordeel op.
 • Het team levert resultaten in korte periodes van een paar weken tot enkele maanden.
 • Samenwerken en kennisdeling is de belangrijkste manier om voortgang te meten.
 • De nadruk ligt op eenvoud - de kunst van het weglaten is hierbij essentieel.

Kleine, zelf organiserende, multidisciplinaire teams

 • Alle disciplines (marketing, sales, productontwikkeling, R&D, productie etc.) werken samen in één team gedurende het productontwikkelingsproces.
 • Het team krijgt de ruimte en support, waardoor zij zich focussen op de klus die te klaren is.
 • De beste ideeën, ontwerpen en specificaties komen vanuit het team zelf.
 • Kennisdeling en probleemoplossing gebeurt via directe "face-to-face" communicatie.
 • Het team visualiseert hun activiteiten en de voortgang om zo overzicht te houden.

Continue verbetering

 • Er is continue aandacht voor persoonlijke leiderschap en - initiatief .
 • Op gezette tijden reflecteert het team over hoe zij efficiënter en effectiever kunnen worden en past het gedrag hierop aan.

Toekomstgerichtheid als kwaliteit

Wat kunt u doen om ook uw organisatie te laten profiteren van het agile product-ontwikkelingsproces? Ons antwoord is simpel, vooral niet te lang nadenken, maar met onze deskundige begeleiding gewoon gaan doen. Laat morgen één of meer pilotteams aan een Foresight-versnellerprogramma deelnemen. De bewezen combinatie van een praktische agile-training samen met het klantgedreven stage-gate proces van Winnoveren maakt ook uw pilot-teams succesvol en geeft u de kans om te beoordelen of de APO-werkwijze een structurele plek verdient in de aansturing en besturing van uw organisatie. 


De laatste stap (na de succesvolle agile exploratie in de vorm van geslaagde pilotprojecten) in deze ontwikkeling is om de nieuwe manier van werken goed in de organisatie(cultuur) in te bedden. Om te komen tot Agile Exploitatie van de APO-werkwijze is een gerichte innovatiestrategie nodig die ondersteund wordt door een goed georganiseerd innovatieproces qua opdrachtmanagement en qua stage-gate bewaking. Ook hier komt de Winnoveren-aanpak als proces om de hoek kijken! Kortom, snel en succesvol klantgericht innoveren van begin tot eind, met duidelijke mijlpalen in de vorm van stage-gates, die voor ieder ontwikkelteam en ook voor hun opdrachtgevers hanteerbaar zijn.

Agile productontwikkeling echt samen met u als het senior (product)management voor elkaar krijgen, dat is wat wij bedoelen als we zeggen : Foresight - laat uw organisatie werken.

Meer weten?

Graag ontvang ik een persoonlijke uitnodiging voor de eerstvolgende introductie-workshop voor deze ECHT-oplossing.