Samen resultaatgericht werken

Moeten we dit of willen we dit? That's the question! Allerlei benaderingen op het gebied van resultaatverantwoordelijkheid, procesbeheersing en procesverbetering beloven gouden bergen. Operational excellence lijkt het ideaal. Maar wat betekent de invoering ervan voor de werkhouding en de taakopvatting van de professionals?

Vaak zien we dat een procesbeheersingsinitiatief direct zijn weerslag heeft op de mate van betrokkenheid, engagement en empowerment van de professional. Zij identificeren zich met het vak en de klant en ervaren het initiatief als een beperking van waar het volgens hen om gaat. Het besef dat efficiënt werken aan de reguliere business nodig is om daarnaast ook te kunnen investeren in verdere groei en ontwikkeling is vaak bij hen nog niet in voldoende mate aanwezig. Het geloof en het vertrouwen in de koers en in de leiding is op dat moment een absolute randvoorwaarde om niet juist de beste mensen te gaan verliezen. Veranderen zonder duidelijke waarom is een risico. Deze uitdaging integraal benaderen met als doel het behouden van de professionele betrokkenheid en een betere procesbeheersing is wat wij bedoelen met samen resultaatgerichter gaan denken en doen. Wilt u meer weten over hoe wij u hierbij terzijde kunnen staan, neem dan vrijblijvend contact op.

Lees meer over Operational Excellence: