Samen zelforganiserend werken

Om als organisatie vlot nieuwe initiatieven om te zetten in actie is flexibiliteit en daadkracht (actie) nodig lager in de organisatie vaak door teams van professionals , die mede-eigenaarschap vertonen. Teams die zelf  bepalen hoe en wat nodig is om de bedoeling en het doel (waarom en waarheen) te bewerkstelligen. De gedachte is dat men lager in de organisatie beter in staat is de taken te overzien en zo beter in staat is om te kunnen inspelen op de veranderingen. Omdat de teams zelf in staat zijn het werk meer in overeenstemming te brengen met hun eigen ideeën en ambities wordt de verandering als een uitdaging ervaren. 

Lees nu al meer over Professional Excellence:

Zelforganiserend samenwerken veronderstelt een stapsgewijs orgnisatie-ontwikkelproces. Samen doelgericht denken en doen zet de hierarchische organisatie immers op zijn kop en vereist daarom een gerichte aanpak. Waar gaat het meestal mis?

  • De taak en de bevoegdheid van het team zijn niet helder genoeg.
  • De doelen zijn veel te ambitieus gezien de middelen.
  • De verandering een geïsoleerde actie in een verder traditioneel werkende organisatie.
  • Het management is directief en onvoldoende dienend, kortom bemoeit zich met het hoe en wat.
  • Eigenaarschap wordt vooral met de mond  bedreven, maar deep down wordt er niet in geloofd.

Zelforganiserend samenwerken en professional excellence is een ingrijpende transitie voor de gehele organisatie, die eerst  een verandering veronderstelt in de collectieve overtuiging (vooral bij het management) voor het collectieve denken en doen kan wijzigen. Het veronderstelt een stapsgewijze aanpak waarbij eerst het fundament wordt gelegd (overtuiging, wens, noodzaak), daarna het ontwerp van de organisatie qua denken en doen (structuur en gedrag) wordt aangepakt en tenslotte de wijze van afstemmen en opereren wordt begeleid. Tijdens het gehele veranderingsproces is begeleiding, bijsturing en teamcoaching noodzakelijk. Wilt u onze ervaring benutten en zo de missers vermijden, neem contact met ons op.

Lees meer over Professional Excellence: