Echt® - VoorZorg

De dynamische en professionele wereld van de zorg dwingt zorgorganisaties meer dan ooit om snel en wendbaar te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Kwalitatief goede zorg blijven bieden tegen aanvaardbare kosten bij een groeiende en wisselende vraag is hierbij één van de centrale uitdagingen.

Zorginnovaties enerzijds, en mondige patiënten en vergrijzing anderzijds leiden tot een stijging van de vraag terwijl tegelijkertijd de kosten omlaag moeten om zo de zorg nu en straks betaalbaar te houden.

Verbetertrajecten zoals Lean en Operational Excellence zijn mits toegesneden op de zorg prima instrumenten om de bestaande manier van werken te verbeteren, maar de praktijk leert dat er voor doorbraakresultaten meer nodig is dan deze tools alleen. Daarvoor is het nodig dat ook gestuurd wordt effectievere manieren van (samen)werken en op effectief leiderschap. Niet alleen harder werken, maar vooral slimmer (samen)werken.

  • "Hoe pak ik deze uitdaging op?" 
  • "Hoe zorg ik dat de afdelingen en de mensen binnen mijn organisatie beter samenwerken?" 
  • "Hoe zorg ik dat de werk processen goed op elkaar afgestemd zijn?". 
  • "Hoe zorg ik ervoor dat het continu verbeteren een vast onderdeel wordt van onze organisatie?" 

Het zijn deze praktische en reële vragen, waarover wij graag met u in gesprek komen.

Van zorg naar ECHT® VoorZorg

Foresight kent het belang van een goede en doelgerichte verbinding tussen het denken (strategie en doelen) en het doen (verlenen van zorg) van de organisatie. De verticale verbinding tussen directie en medewerkers zorgt ervoor dat de visie en missie gedragen worden en dat medewerkers weten wat en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. De horizontale verbinding tussen afdelingen en functies voorkomt sub-optimalisaties en zorgt voor een klant- en doelgerichte samenwerking. Vaak zijn deze verbindingen onvoldoende om tegelijkertijd efficiënt en effectief te presteren. Dan is Foresight de aangewezen partner om u te helpen deze verbindingen te verbeteren om daarmee naar een optimaal zorgprestatieniveau te komen. 

Ons ECHT® model

​Met de ECHT-VoorZorg aanpak van Foresight bereikt u een verbetering van het prestatieniveau door een goede combinatie van slimme tools en methodieken enerzijds en een scherpe focus op organisatie- en leiderschapsontwikkeling anderzijds.

Foresight maakt gebruik van het ECHT organisatiemodel. De ECHT-methode benoemt 5 pijlers waarop een goed presterende organisatie is gebouwd: Betrokkenheid, Consistentie, Focus, Toekomstgerichtheid en Verbindend-Leiderschap. Binnen ieder van de pijlers zijn 4 prestatieniveaus mogelijk, die de mate van ontwikkeling van de pijler aangeven; passief, reactief, actief en proactief.

Bedrijven en organisaties waarbij de 5 pijlers evenwichtig ontwikkeld zijn, presteren gemiddeld 25-30 procent beter dan de markt. Met het ECHT model zijn wij in staat om objectief en betrouwbaar te meten hoe een organisatie nu presteert om van daaruit samen verder te bouwen aan een hoger zorg prestatieniveau.

Bijzondere kruisbestuiving

De organisatie-ontwikkelaars van Foresight hebben een trackrecord op managementniveau in het bedrijfsleven en in de zorg en zijn uitstekend gekend als specialist op het gebied van veranderen en ontwikkelen. Zij kennen uw uitdagingen uit de praktijk en erkennen de unieke positie van iedere zorg-organisatie en hun medewerkers.

Meer weten?

Graag ontvang ik een persoonlijke uitnodiging voor de eerstvolgende introductie-workshop voor deze ECHT-oplossing.