ECHT® - World Class Performance

De dynamische en competitieve wereld van vandaag dwingt bedrijven om snel en wendbaar te reageren op marktontwikkelingen. Efficiënt produceren en continu verbeteren van productieprocessen en organisatie zijn hier onderdeel van. Tools en verbetertrajecten als Lean, Six Sigma en World Class Manufacturing, zijn prima om bestaande processen en prestaties te verbeteren, maar de praktijk leert dat er meer nodig is dan deze tools alleen. Er moet ook een beroep gedaan worden op een andere manier van (samen)werken en leiderschap.

"Hoe pak ik dat aan?", horen wij vaak en "hoe zorg ik dat de afdelingen en de mensen binnen een organisatie beter gaan samenwerken en dus de processen goed op elkaar afgestemd zijn?". Of: "hoe zorg ik ervoor dat het continu verbeteren een vast onderdeel wordt van onze organisatie?" Praktische en reële vragen, die gaan over veranderen, weerstanden overwinnen en vasthouden aan afspraken, vooral als de waan van de dag regeert.

World Class Performance met Foresight 

Foresight kent het belang van een goede en doelgerichte verbinding tussen denken (strategie en doelen) en doen (uitvoering en productie). De verticale verbinding tussen directie en medewerkers zorgt ervoor dat visie en missie gedragen worden en dat medewerkers weten wat ze daaraan kunnen bijdragen. De horizontale verbinding tussen afdelingen voorkomt sub-optimalisaties en zorgt voor een goede en klantgerichte samenwerking. Vaak zijn deze verbindingen uit balans en Foresight is uw partner om het evenwicht tussen deze verbindingen te verbeteren om daarmee naar een optimaal prestatieniveau te komen.

Ons ECHT© model

Met de World Class Performance aanpak van Foresight bereikt u een verbetering van het prestatieniveau door een goede combinatie van slimme tools en methodieken en een scherpe focus op organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Foresight maakt gebruik van het ECHT organisatiemodel. 

​De ECHT methode benoemt 5 pijlers waarop een goed presterende organisatie is gebouwd: Betrokkenheid, Consistentie, Focus, Toekomstgerichtheid en Verbindend-Leiderschap. Binnen ieder van de pijlers zijn 4 prestatieniveaus mogelijk, die de mate van ontwikkeling van de pijler aangeven; passief, reactief, actief en proactief.
Bedrijven en organisaties waarbij de 5 pijlers evenwichtig ontwikkeld zijn, presteren gemiddeld 25-30 procent beter dan de markt. Met het ECHT model zijn wij in staat om objectief en betrouwbaar te meten hoe een organisatie nu presteert om van daaruit samen verder te bouwen aan een hoger prestatieniveau.

Bijzondere kruisbestuiving

De organisatie-ontwikkelaars van Foresight hebben een trackrecord op managementniveau in het bedrijfsleven, waaronder industrie, logistiek en assetmanagement en zijn uitstekend gekend als consultants op het gebied van veranderen en ontwikkelen. Zij kennen de uitdagingen uit eigen ervaring en erkennen de unieke positie van ieder bedrijf en hun medewerkers in productie, onderhoud en logistiek.

Ons WCP-team

Onze organisatie-ontwikkelaars maken graag een afspraak voor een inspirerend bezoek aan u en uw bedrijf. Als oud-collega én als veranderkundige kennen zij uw situatie als geen ander en zij helpen u snel een helder beeld te krijgen van uw huidige situatie, uw ambities en uw uitdagingen.

Meer weten?

Graag ontvang ik een persoonlijke uitnodiging voor de eerstvolgende introductie-workshop voor deze ECHT-oplossing.