Lean+trajecten

De laatste jaren worden bij veel bedrijven Lean-verbeterprojecten uitgevoerd vanuit de gedachte  laten we even een traject uitvoeren om kosten te besparen. We huren een Lean-consultant in en het besparen kan beginnen! In de praktijk lukt het de externe consultants vaak wel om tijdens het project besparingen te realiseren, maar wat vaak vergeten wordt is dat het echte werk pas start als het initiële project is afgelopen en de organisatie de verbeteringen zelf in stand moet gaan houden. 

De drijvende kracht van de externe adviseur is er nu niet meer en de organisatie moet zich nu vaak redden met hooguit een draaiboek en vanuit hun eigen motivatie. Zodra de verbeterdruk weg is, vervalt men snel in oude patronen en lopen de resultaten als gevolg hiervan weer terug.

De voornaamste reden dat veel Lean-projecten niet goed uitpakken is dat voor een geslaagde Lean-implementatie ook een mentaliteitsverandering door de hele organisatie nodig is en dat een tijdelijke projectbenadering met vaak alleen de direct betrokkenen niet genoeg is. Juist de Lean-mentaliteit bij de indirect betrokkenen in alle lagen van de organisatie is cruciaal om de benodigde cultuurverandering te creëren en in stand te houden, waardoor de Lean-methodiek wel succesvol zal zijn.

Sinds 2004 voert onze Lean-specialist Eggie Poster Lean-verbeteropdrachten uit. Door zijn ervaring in  binnen en buitenland weet hij precies wat er nodig is om een Lean-cultuur te bewerkstelligen en zo blijvende resultaten te borgen.  Samen met uw organisatie zorgt hij  voor verbetering en ontwikkeling op zowel management- als operationeel  niveau, waarbij de resultaten altijd concreet meetbaar zijn. Waar geïndiceerd, vult hij dit samen met collega’s aan met het ontwikkelen van proactief leiderschap op basis van Covey trainingsmethodiek. Een leiderschapsstijl, die cruciaal is om de Lean-cultuur te realiseren en in stand te houden. Onze Lean-opdrachten voeren wij uit, zowel als Lean-projectmanager maar ook in de rol van analist of interimmanager.

Tools en verbetertrajecten als Lean en Six Sigma zijn op zich prima om bestaande processen en prestaties te verbeteren, maar onze praktijk leert dat er meer nodig is dan deze tools alleen. Er moet vaak ook een beroep gedaan worden op een andere manier van (samen)werken en leiderschap. Alle adviseurs bij Foresight zijn ECHT© gecertificeerd. Hierdoor kunnen zij objectief en betrouwbaar meten hoe uw organisatie momenteel presteert om van daaruit samen gericht te bouwen aan een hoger prestatieniveau. Met de ECHT© methode van Foresight bereikt u een verbetering van het prestatieniveau door de juiste combinatie van verbetermethodieken en een scherpe focus op organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

​De ECHT methode benoemt 5 pijlers waarop een goed presterende organisatie is gebouwd: Betrokkenheid, Consistentie, Focus, Toekomstgerichtheid en Verbindend-Leiderschap. Binnen ieder van de pijlers zijn 4 prestatieniveaus mogelijk, die de mate van ontwikkeling van de pijler aangeven; passief, reactief, actief en proactief. Bedrijven en organisaties waarbij de 5 pijlers evenwichtig ontwikkeld zijn presteren aanzienlijk beter dan hun concurrenten. Het belang van een goede en doelgerichte verbinding tussen denken (strategie en doelen) en doen (uitvoering en productie) is hierbij cruciaal. De verticale verbinding tussen directie en medewerkers zorgt ervoor dat visie en missie gedragen worden en dat medewerkers weten wat en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. De horizontale verbinding tussen afdelingen voorkomt sub-optimalisaties en zorgt voor een goede en klantgerichte samenwerking. Vaak zijn deze verbindingen uit balans en zijn wij de aangewezen partner om het evenwicht tussen deze verbindingen te verbeteren om zo tot een optimaal prestatieniveau te komen.

Overweegt u een Lean-traject voor blijvende verbetering, neem dan rechtsreeks contact op met onze specialist Eggie Poster, via email e.poster@foresightconsulting.nl of bel 06 - 48243479