Interview met Paul Verveen

Het interview met Paul vindt ’s ochtends vroeg plaats in Klundert, waar Foresight Consulting is ontstaan vanuit Feedback Training & Consulting. De interviewers hadden zich goed voorbereid door scherpe vragen te formuleren. Een zinloze missie zoals al snel bleek, want al snel ontwikkelde het interview zich tot een gepassioneerd gesprek met een gedreven professional. Een gesprek over normen en waarden, bezieling & energie, passie & resultaatgerichtheid. Een gesprek zonder vaste structuur, maar met een heldere boodschap.

Het gesprek begint met de vraag wie Paul is als mens. Daar trapt Paul niet in. Het gaat niet om mij Want Paul heeft een missie. Een missie waarin zakelijk handelen en persoonlijke betrokkenheid elkaar voortdurend afwisselen en versterken.

Denken én doen!

Paul schetst een beeld van zichzelf als denker en doener. Een ondernemer die, in alles in zijn leven, altijd op zoek is naar de volgende ontwikkelstap, de volgende uitdaging. Nooit afwachten, de weg is het doel. De volgende stap in z’n eigen ontwikkeling, de volgende stap in de ontwikkeling van de professionals waarmee hij werkt en de volgende stap voor de organisaties waarvoor hij werkt.

Synthetiseren

Zijn aanpak is synthetiserend. Synthetiseren betekent voor Paul het afstemmen van afzonderlijke zaken en deze optimaal met elkaar in verbinding brengen. Mensen, middelen, afdelingen, organisaties hebben in Pauls ogen alleen maar bestaansrecht als ze in verbinding staan met elkaar en hun omgeving en als ze samen waarde toevoegen. Zinvolle waarde toevoegen door het individu, de afdeling, het proces, en de organisatie als geheel en zelfs binnen de keten.

Het begint (altijd) met geven

Volgens Paul kun je als professional beter in verbinding met je omgeving komen door te beginnen met geven. Dit geven kan op verschillende manieren. Het kan variëren van het geven van oprechte aandacht, het geven van inzicht, zodat de nieuwsgierigheid van de ontvangende partij wordt opgewekt.
‘Het is net als in de natuur; de natuur geeft altijd, schijnbaar onbekommerd, onvermoeibaar en zuiver’.

Organiseren met hart én ziel!

In zijn langjarige ervaring als adviseur heeft Paul (te) vaak meegemaakt dat mensen en organisaties zichzelf vastzetten doordat ze zich niet goed bewust zijn van hun eigen aannames of automatismen. Zijn eigen automatisme was lang dat hij alles doordacht in rendement en opbrengst. Nu denkt hij in de versterkende relatie tussen zinvol en opbrengst. De kip met de gouden eieren. Organisaties met een hart en zelfs met een ziel; organisaties als verbond.

Respect dwing je af, dat krijg je niet vanzelf

Paul heeft een uitgekristalliseerd beeld van de professionals die gemakkelijk met hem in verbinding kunnen komen. Collega’s, adviseurs maar zeker ook opdrachtgevers moeten in aanleg nieuwsgierig zijn en echt het verlangen hebben om verder te komen. Mensen die bij Paul respect afdwingen, zijn collega’s en opdrachtgevers die zelf initiatieven ontplooien buiten hun comfortzone en die de ruimte pakken die ze nodig hebben om verder te komen.

Foresight – vooruit zien!

Paul is met Foresight begonnen omdat hij medewerkers, leiders, afdelingen en organisaties met elkaar wil verbinden en de door hen aangereikte vraagstukken in de juiste context wil plaatsen. Het maken van nieuwe combinaties tussen inhoud en mens, tussen de toekomst en het nu. De naam Foresight is dan ook niet per ongeluk gekozen. Foresight ofwel vooruitzien is het echter niet alleen. Ondernemen doe je met hart en ziel en door nieuwsgierigheid wat er om de hoek gebeurt. Want nieuwsgierigheid is nodig om betekenis te geven aan het eigen ‘zijn’ en aan een authentieke ontwikkeling.

Organisaties die deze vorm van ontwikkelen begrijpen en weten te incorporeren in hun beleid, zijn continu bezig hun toekomst proactief vorm te geven. Als je echt gelooft in de toegevoegde waarde van het werk, dan kun je als individu en organisatie het optimale uit jezelf halen. Als de organisatie staat voor de toegevoegde waarde van hun aanbod, en dit ook echt wordt beleefd en beleden door hun medewerkers, dan pas kan een organisatie de factor mens optimaal benutten.

 

Geïntegreerde oplossingen

Foresight biedt haar klanten deze verbinding door meer inhoudelijke adviseurs en meer mensgerichte adviseurs met elkaar te verbinden in geïntegreerde oplossingen. Er is inmiddels geïnvesteerd in een duidelijk signatuur, en in een gezamenlijke taal en aanpak. De adviseurs kunnen in gezamenlijkheid laten voelen waar de meerwaarde zit, en op welke wijze je een team of een organisatie kunt helpen om het gedrag van medewerkers grensverleggend te verbeteren.

ECHT verbinden

In de door Foresight gehanteerde ECHT-IKIGAI methode zit deze verbinding. De organisatie als zinvol organisme doordat de strategie en de operatie elkaar versterken. Geen revolutionaire verandering, maar continue evolutionaire ontwikkeling. Diepere verbinding op alle niveaus, het is geen management-trucje maar onderdeel van een groter proces. Opdrachtgevers ervaren het als meerwaarde dat we zowel het leren & ontwikkelen van mensen en leiders kunnen aanbieden (vaak in samenwerking met Feedback training), maar dit tevens kunnen inbedden en verbinden met het grotere geheel van de ontwikkeling van de totale organisatie.